• Tăng tỷ lệ cà phê nhân chế biến sâu

    Lâu nay, Việt Nam chủ yếu vẫn xuất khẩu cà phê nhân, cà phê chế biến sâu còn rất nhiều hạn chế nên giá trị gia tăng còn thấp. Theo Cục Chế biến và ...
Xem nhiều nhất